Tráviť čas so zákazníkom je pravdepodobne ten najlacnejší kurz, ktorý môžete o vzťahu k zákazníkovi absolvovať. </br> John Chambers